JESHI LA UFALME WA MUNGU

MAMBO 15 MUHIMU UNAYOPASWA KUJUA KUHUSU UFALME WA MUNGU. JAMBO LA SABA : JESHI LA UFALME WA MUNGU. Zaburi 34:7 “MALAIKA wa BWANA hufanya kituo akiwazunguka wale wamchao, naye huwaokoa.” Unapookoka unaingia kwenye UFALME WA […]

WAKILI WA SERIKALI YA MBINGUNI

MAMBO 15 MUHIMU UNAYOPASWA KUJUA KUHUSU UFALME WA MUNGU. JAMBO LA SITA : WAKILI WA SERIKALI YA MBINGUNI. Watoto wangu wapendwa, nawaandikieni haya ili msitende dhambi. Lakini kama mtu ye yote akitenda dhambi, tunaye Mwombezi […]

MWANASHERIA MKUU WA MBINGUNI

MAMBO 15 MUHIMU UNAYOPASWA KUJUA KUHUSU UFALME WA MUNGU. JAMBO LA TANO : MWANASHERIA MKUU WA MBINGUNI. Luka 12:11-12  Watakapowapeleka katika masinagogi mbele ya watawala na wenye mamlaka, msiwe na wasiwasi kuhusu namna mtakavyojitetea au […]

LUGHA YA MBINGUNI

MAMBO 15 MUHIMU UNAYOPASWA KUJUA KUHUSU UFALME WA MUNGU. JAMBO LA NNE : LUGHA YA MBINGUNI. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio; kwa jina langu watatoa pepo; watasema kwa LUGHA mpya; ( Marko 16 […]

URAIA WA MBINGUNI

MAMBO 15 MUHIMU UNAYOPASWA KUJUA KUHUSU UFALME WA MUNGU. JAMBO LA PILI : URAIA WA MBINGUNI. Jambo la pili na la muhimu kujua kuhusu Ufalme wa Mungu ni URAIA WA MBINGUNI.   Kwa maana sisi, […]

KATIBA YA UFALME WA MUNGU

MAMBO 15 MUHIMU UNAYOPASWA KUJUA KUHUSU UFALME WA MUNGU. JAMBO LA KWANZA : KATIBA YA UFALME WA MUNGU. Tumezaliwa na kukulia kwenye jamii zenye mitazamo ya kidini, kwa hiyo imekuwa ni vigumu sana kuelewa na […]

TAHADHARI!! CHUNGA SANA KINYWA CHAKO

Bwana Yesu asifiwe, Tunaelekea kuanza mwaka mpya 2018 nimeona nitoe tahadhali kwako wewe unayesoma ujumbe huu, tahadhali yenyewe ni kuhusu yale maneno unayoyatamka pale mwaka unapoanza au kukaribia kuanza. Maneno unayoyatamka pale tu mwaka unapoanza […]